DarkSite

Mėgaukis filmais su M&M’s” loterijos taisyklės

1. PRODUKTO PLATINTOJAS

1.1. UAB „Mars Lietuva”, įmonės kodas 11446581, adresas Statybininkų g. 2 p.d 14, Gargždai, LT-96002, Lietuva.

2. LOTERIJOS ORGANIZATORIUS

2.1. UAB „Big Idea LT”, įmonės kodas 302344405, adresas Vokiečių g. 26, LT-01130, Vilnius, Lietuva.

3. LOTERIJOS VIETA

3.1. Loterija vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4. LOTERIJOS LAIKOTARPIS

4.1. Loterijos laikotarpis nuo 2017 04 01 iki 2017 04 30.

5. PRIZAI

5.1. PRIZINIS FONDAS

5.1.1. 3 projektoriai EPSON EH-TW5300

5.1.2. 30 mėnesinių abonementų VIASAT PLAY

5.1.3. 30 dėžučių M&M’s

5.2. Prizų vertė 2235,42 eurai (su PVM).

6. DALYVAVIMO TAISYKLĖS

6.1. Dalyvauti loterijoje gali visi, nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. perkantys ne mažiau dviejų „M&M’s” produktų bet kurioje Lietuvoje esančioje parduotuvėje.

6.1.1. Po pirkimo nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. 23:59 dalyviai gali nemokamai registruotis dalyvauti loterijoje tinklapyje www.m-ms.lt ir pateikti būtiną informaciją: vardą, pavardę, telefono numerį, el. paštą, adresą, čekio numerį.

6.2. 1 čekis gali būti registruojamas tik vieną kartą.

6.3. Produktai turi būti įsigyti prieš registraciją.

6.4. Čekis turi būti saugomas iki 2017 m. gegužės 25 d. kaip įrodymas atsiimant prizą.

6.5. Burtų traukime dalyvauja tik teisingai užpildytos registracijų paraiškos.

6.6. Neteisingai užpildytos registracijų paraiškos burtų traukime nedalyvauja.

6.7. Tas pats dalyvis gali dalyvauti daugiau nei kartą vėl įsigydamas produktus, atitinkančius loterijos taisykles, ir registruodamas naują čekio numerį.

6.8. Visi patvirtinti unikalūs čekių numeriai dalyvaus burtų traukime.

6.9. Loterijos organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui, jei dalyvis:

6.9.1. registravosi su tuo pačiu čekio numeriu daugiau nei kartą tam, kad padidintų savo laimėjimo galimybes;

6.9.2. registravosi su tuo pačiu čekio numeriu pakeisdamas juos panašiais simboliais, papildydamas čekio numerį simboliais ar pakeisdamas simbolių kombinacijas;

6.9.3. registravosi bet kuriuo kitu numeriu, esančiu čekyje vietoje čekio numerio;

6.9.4. atliko tam tikrus veiksmus, kurie sukėlė pagrįstų abejonių dėl registracijos teisėtumo.

6.10. Loterijos organizatoriai neatsako už:

6.10.1. galimą dalyvių patirtą žalą įsigyjant kampanijos produktus ar atsiimant prizus;

6.10.2. pasėkmes dėl neteisingai suvestų duomenų ar netiksliai pateiktos informacijos dėl pačių dalyvių kaltės;

6.10.3. neužbaigtas registracijas, dėl kurių kalti techninių įrenginių (iš kurių atliekama registracija) gedimai ar interneto trikdžiai.

7. DALYVIO DUOMENŲ PATEIKIMAS

7.1. Dalyvauti loterijoje galima nemokamai registruojantis tinklapyje www.m-ms.lt ir pateikiant privalomą informaciją: vardą, pavardę, telefono numerį, el. paštą, adresą, čekio numerį.

8. REGISTRACIJOS LAIKOTARPIS

8.1.1. Dalyviai gali registruotis loterijai nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. 23:59.

9. LAIMĖTOJŲ TRAUKIMAS

9.1. Prizų laimėtojai bus renkami iš visų užsiregistravusiųjų burtų keliu, nustatant laimėtojus pasitelkus kompiuterinę įrangą.

9.1.1. Burtų traukimas, skirtas 3 projektoriams EPSON ir 30 mėnesinių abonementų VIASAT PLAY laimėti, bus vykdomas kompiuterine įranga 2017 m. gegužės 1 d.

9.1.2. Burtų traukimas, skirtas 30 dėžučių M&M’s laimėti, bus vykdomas kas savaitę nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. pasitelkus kompiuterinę įrangą.

9.2. Kiekviena paraiška, užregistruota laikantis sąlygų nurodytų 7 dalyje, ir atitinkanti taisykles, turi teisę dalyvauti burtų traukime.

10. LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS

10.1. Laimėtojai bus skelbiami tinklapyje www.m-ms.lt nuo 2017 m. gegužės 5 d. iki 2017 m. gegužės 8 d.

11. PRIZO ATSIĖMIMAS

11.1. Norėdami atsiimti prizus, laimėtojai turi atvykti į UAB „Big Idea LT”, adresu Vokiečių g. 26,
LT-01130, Vilnius, Lietuva, darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 iki 2017 m. gegužės 15 d.
Norėdami susitarti dėl prizo atsiėmimo, laimėtojai turi paskambinti telefonu +370 5 213
2354.

11.2. Atsiimdami prizus, laimėtojai turi pateikti pirkimo čekį, kuris laimėjo burtų traukime ir
asmens dokumentą (pasą, vairuotojo pažymėjimą ar ID kortelę) bei pasirašyti prizo
atsiėmimo patvirtinimą, patvirtindami, kad jų nurodyti asmeniniai duomenys yra teisingi.

11.3. Prizai nebus keičiami į pinigus, siunčiami paštu ar keičiami į kitus prizus ar produktus.

11.4. Prizai nebus išduodami po 2017 m. gegužės 25 d.

11.5. Prizai, kurie nebus atsiimti iki 2017 m. gegužės 25 d., lieka UAB „Mars Lietuva” nuosavybe.

12. SKUNDAI IR JŲ APŽVALGA

12.1. Loterijos dalyviai turi teisę pateikti skundus susijusius su loterija iki 2017 m. gegužės 25 d.
atvykdami į UAB „Big Idea LT”, adresu Vokiečių g. 26, LT-01130, Vilnius, Lietuva, darbo
dienomis nuo 10:00 iki 17:00 ir užpildydami skundo formą raštu.

12.2. Visi skundai bus peržiūrėti, o atsakymai dalyviams pateikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai pateiktas skundas.

13. DRAUDIMAS DALYVAUTI

13.1. Loterijoje negali dalyvauti UAB „Mars Lietuva“ ir UAB „ Big Idea LT“ darbuotojai bei jų
šeimos nariai (įskaitant jų šeimų narius – tėvus, vaikus, sutuoktinius ir kitus giminaičius,
nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos).

13.2. Jei ši sąlyga yra pažeidžiama ir žmogus, neturintis teisės dalyvauti burtų traukime, tampa vienu iš nugalėtojų, laimėtas prizas lieka UAB „Mars Lietuva” nuosavybe.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Taisykles galima rasti tinklapyje www.m-ms.lt.