DarkSite

MĖGAUKIS FILMAIS loterijos taisyklės

1. PRODUKTO PLATINTOJAS

1.1. UAB „Mars Lietuva”, įmonės kodas 11446581, adresas Statybininkų g. 2 p.d 14, Gargždai, LT-96002, Lietuva.

2. LOTERIJOS ORGANIZATORIUS

2.1. UAB „Big Idea LT”, įmonės kodas 302344405, adresas Vokiečių g. 26, LT-01130, Vilnius, Lietuva.

3. LOTERIJOS VIETA

3.1. Loterija vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4. LOTERIJOS LAIKOTARPIS

4.1. Loterijos laikotarpis nuo 2017 06 15 iki 2017 08 07.

5. PRIZAI

5.1. PRIZINIS FONDAS
5.1.1. 300 UAB „ForumCinemas” kvietimų dviem asmenims į pasirinktą 2D kino filmą.

5.2. Prizų vertė 2706,00 eurai (su PVM).

6. DALYVAVIMO TAISYKLĖS

6.1. Dalyvauti loterijoje gali visi nuo 2017 m. birželio 15 d. iki 2017 m. rugpjūčio 7 d. perkantys ne mažiau dviejų produktų „M&M’s” ar „Skittles” arba vieną produktą „M&M’s” ir vieną „Skittles” bet kurioje Lietuvoje esančioje parduotuvėje.

6.1.1. Po pirkimo nuo 2017 m. birželio 15 d. 00:01 iki 2017 m. rugpjūčio 7 d. 23:59 dalyviai gali nemokamai registruotis ir dalyvauti loterijoje tinklalapyje www.m-ms.lt pateikę būtiną informaciją: vardą, pavardę, telefono numerį, el. paštą, čekio numerį.

6.2. 1 čekis gali būti registruojamas tik vieną kartą.

6.3. Produktai turi būti įsigyti prieš registraciją.

6.4. Čekis turi būti saugomas iki 2017 m. rugsėjo 8 d. kaip įrodymas atsiimant prizą.

6.5. Burtų traukime dalyvauja tik teisingai užpildytos registracijų paraiškos.

6.6. Neteisingai užpildytos registracijų paraiškos burtų traukime nedalyvauja.

6.7. Tas pats dalyvis gali dalyvauti daugiau nei kartą vėl įsigydamas produktus, atitinkančius loterijos taisykles, ir registruodamas naują čekio numerį.

6.8. Visi patvirtinti unikalūs čekių numeriai dalyvaus burtų traukime.

6.9. Loterijos organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui, jei dalyvis:

6.9.1. registravosi su tuo pačiu čekio numeriu daugiau nei kartą tam, kad padidintų savo laimėjimo galimybes;

6.9.2. registravosi su tuo pačiu čekio numeriu pakeisdamas juos panašiais simboliais, papildydamas čekio numerį simboliais ar pakeisdamas simbolių kombinacijas;

6.9.3. registravosi bet kuriuo kitu numeriu, esančiu čekyje vietoje čekio numerio;

6.9.4. atliko tam tikrus veiksmus, kurie sukėlė pagrįstų abejonių dėl registracijos teisėtumo.

6.10. Loterijos organizatoriai neatsako už:

6.10.1. galimą dalyvių patirtą žalą įsigyjant kampanijos produktus ar atsiimant prizus;

6.10.2. pasėkmes dėl neteisingai suvestų duomenų ar netiksliai pateiktos informacijos dėl pačių dalyvių kaltės;

6.10.3. neužbaigtas registracijas, dėl kurių kalti techninių įrenginių (iš kurių atliekama registracija) gedimai ar interneto trikdžiai.

7. DALYVIO DUOMENŲ PATEIKIMAS

7.1. Dalyvauti loterijoje galima nemokamai registruojantis tinklapyje www.m-ms.lt ir pateikiant privalomą informaciją: vardą, pavardę, telefono numerį, el. paštą, adresą, čekio numerį.

8. REGISTRACIJOS LAIKOTARPIS

8.1. Dalyviai gali registruotis loterijai nuo 2017 m. birželio 15 d. 00:01 iki 2017 m. rugpjūčio 7 d. 23:59.

9. LAIMĖTOJŲ TRAUKIMAS

9.1. Prizų laimėtojai bus renkami iš visų užsiregistravusiųjų burtų keliu, nustatant laimėtojus pasitelkus kompiuterinę įrangą.

9.1.1. Burtų traukimas, skirtas 300 UAB „Forum Cinemas” kvietimų dviem asmenims į pasirinktą 2D kino filmą laimėti, bus vykdomas kompiuterine įranga kiekvieną darbo dieną.

9.2. Kiekviena paraiška, užregistruota laikantis sąlygų nurodytų 7 dalyje, ir atitinkanti taisykles, turi teisę dalyvauti burtų traukime.

10. LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS

10.1. Laimėtojai bus skelbiami tinklalapyje www.m-ms.lt kiekvieną darbo dieną.

11. PRIZO ATSIĖMIMAS

11.1. Norėdami atsiimti prizus, laimėtojai turi susisiekti su UAB „Big Idea LT” darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 iki 2017 m. rugpjūčio 30 d. Norėdami susitarti dėl prizo atsiėmimo, laimėtojai turi paskambinti telefonu +370 5 213 2354.
LT-01130, Vilnius, Lietuva, darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 iki 2017 m. gegužės 15 d.
Norėdami susitarti dėl prizo atsiėmimo, laimėtojai turi paskambinti telefonu +370 5 213
2354.

11.2. Atsiimdami prizus, laimėtojai turi elektroniniu paštu info@groupidea.lt atsiųsti skenuotą pirkimo čekį, kuris laimėjo burtų traukime ir asmens dokumento (paso, vairuotojo pažymėjimo ar ID kortelės) kopiją patvirtindami, kad jų nurodyti asmeniniai duomenys yra teisingi.
atsiėmimo patvirtinimą, patvirtindami, kad jų nurodyti asmeniniai duomenys yra teisingi.

11.3. Prizai nebus keičiami į pinigus ar keičiami į kitus prizus ar produktus.

11.4. Prizai nebus išduodami po 2017 m. rugsėjo 8 d.

11.5. Prizai, kurie nebus atsiimti iki 2017 m. rugsėjo 8 d., lieka UAB „Mars Lietuva” nuosavybe.

12. SKUNDAI IR JŲ APŽVALGA

12.1. Loterijos dalyviai turi teisę pateikti skundus susijusius su loterija iki 2017 m. rugsėjo 8 d. atvykdami į UAB „Big Idea LT”, adresu Vokiečių g. 26, LT-01130, Vilnius, Lietuva, darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 ir užpildydami skundo formą raštu.

12.2. Visi skundai bus peržiūrėti, o atsakymai dalyviams pateikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai pateiktas skundas.

13. DRAUDIMAS DALYVAUTI

13.1. Loterijoje negali dalyvauti UAB „Mars Lietuva“ ir UAB „ Big Idea LT“ darbuotojai bei jų
šeimos nariai (įskaitant jų šeimų narius – tėvus, vaikus, sutuoktinius ir kitus giminaičius,
nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos).

13.2. Jei ši sąlyga yra pažeidžiama ir žmogus, neturintis teisės dalyvauti burtų traukime, tampa vienu iš nugalėtojų, laimėtas prizas lieka UAB „Mars Lietuva” nuosavybe.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Taisykles galima rasti tinklapyje www.m-ms.lt.