DarkSite

„PAVERSK KINĄ ANTRAISIAIS NAMAIS” LOTERIJOS TAISYKLĖS

1. PRODUKTO PLATINTOJAS

1.1. UAB „Mars Lietuva”, įmonės kodas 11446581, adresas Statybininkų g. 2 p.d. 14, Gargždai, LT-96002, Lietuva.

2. LOTERIJOS ORGANIZATORIUS

2.1. UAB „Big Idea LT”, įmonės kodas 302344405, adresas Vokiečių g. 26, LT-01130, Vilnius, Lietuva.

3. LOTERIJOS VIETA

3.1. Loterija vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4. LOTERIJOS LAIKOTARPIS

4.1. Loterijos laikotarpis nuo 2018 03 01 iki 2018 03 31.

5. PRIZAI

5.1. PRIZINIS FONDAS
5.1.1. 10 metinių kino abonementų.
5.1.2. Metinis abonementas – tai 48 kvietimai į pasirinktus filmus.
5.1.3. Filmą galima rinktis kino teatruose „Forum Cinemas“, „Spindulys“, „Dainava“, „Taurapilis“.

5.2. Prizų vertė nuo 2250 Eur iki 2640 Eur (su PVM).

6. DALYVAVIMO TAISYKLĖS

6.1. Dalyvauti loterijoje gali visi nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. perkantys ne mažiau dviejų produktų „M&M’s” ar „Skittles” arba vieną
produktą „M&M’s” ir vieną „Skittles” bet kurioje Lietuvoje esančioje parduotuvėje.

6.1.1. Po pirkimo nuo 2018 m. kovo 1 d. 00:01 iki 2018 m. kovo 31 d. 23:59 dalyviai gali nemokamai registruotis ir dalyvauti loterijoje tinklalapyje
www.m-ms.lt pateikę būtiną informaciją: vardą, pavardę, telefono numerį, el. paštą, čekio numerį.

6.2. 1 čekis gali būti registruojamas tik vieną kartą.

6.3. Produktai turi būti įsigyti prieš registraciją.

6.4. Čekis turi būti saugomas iki 2018 m. balandžio 30 d. kaip įrodymas atsiimant prizą.

6.5. Burtų traukime dalyvauja tik teisingai užpildytos registracijų paraiškos.

6.6. Neteisingai užpildytos registracijų paraiškos burtų traukime nedalyvauja.

6.7. Tas pats dalyvis gali dalyvauti daugiau nei kartą vėl įsigydamas produktų, atitinkančių loterijos taisykles ir registruodamas naują čekio numerį.

6.8. Visi užregistruoti unikalūs čekių numeriai dalyvaus burtų traukime.

6.9. Loterijos organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui, jei dalyvis:

6.9.1. registravosi su tuo pačiu čekio numeriu daugiau nei kartą tam, kad padidintų savo laimėjimo galimybes;

6.9.2. registravosi su tuo pačiu čekio numeriu pakeisdamas juos panašiais simboliais, papildydamas čekio numerį simboliais ar pakeisdamas
simbolių kombinacijas;

6.9.3. registravosi bet kuriuo kitu numeriu, esančiu čekyje vietoje čekio numerio;

6.9.4. atliko tam tikrus veiksmus, kurie sukėlė pagrįstų abejonių dėl registracijos teisėtumo.

6.10. Loterijos organizatoriai neatsako už:

6.10.1. galimą dalyvių patirtą žalą įsigyjant kampanijos produktus ar atsiimant prizus;

6.10.2. pasėkmes dėl neteisingai suvestų duomenų ar netiksliai pateiktos informacijos dėl pačių dalyvių kaltės;

6.10.3. neužbaigtas registracijas, dėl kurių kalti techninių įrenginių (iš kurių atliekama registracija) gedimai ar interneto trikdžiai.

7. DALYVIO DUOMENŲ PATEIKIMAS

7.1. Dalyvauti loterijoje galima nemokamai registruojantis tinklalapyje www.m-ms.lt ir pateikiant privalomą informaciją: vardą, pavardę, telefono.
numerį, el. paštą, čekio numerį. Registruodamasis loterijos dalyvis sutinka, kad jo vardas ir pavardė būtų skelbiami tinklalapyje www.m-ms.lt

8. REGISTRACIJOS LAIKOTARPIS

8.1. Dalyviai gali registruotis loterijai nuo 2018 m. kovo 1 d. 00:01 iki 2018 m. kovo 31 d. 23:59.

9. LAIMĖTOJŲ TRAUKIMAS

9.1. Prizų laimėtojai bus renkami iš visų užsiregistravusiųjų burtų keliu, laimėtojus nustatant pasitelkus kompiuterinę įrangą.

9.1.1. Burtų traukimas, skirtas laimėti 10 metinių kino abonementų, bus vykdomas kompiuterine įranga 2018 m. balandžio 3 d.

9.2. Kiekviena paraiška, užregistruota laikantis sąlygų nurodytų 7 dalyje ir atitinkanti taisykles, turi teisę dalyvauti burtų traukime.

10. LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS

10.1. Laimėtojai bus paskelbti tinklalapyje www.m-ms.lt 2018 m. balandžio 4 d.

11. PRIZO ATSIĖMIMAS

11.1. Norėdami atsiimti prizus, laimėtojai turi susisiekti su UAB „Big Idea LT” darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 iki 2018 m. balandžio 30 d. Norėdami
susitarti dėl prizo atsiėmimo, laimėtojai turi paskambinti telefonu +370 5 213 2354.

11.2. Atsiimdami prizus elektroniniu būdu, laimėtojai turi elektroniniu paštu info@groupidea.lt atsiųsti skenuotą pirkimo čekį, kuris laimėjo burtų
traukime ir asmens dokumento (paso, vairuotojo pažymėjimo ar ID kortelės) kopiją patvirtindami, kad jų nurodyti asmeniniai duomenys yra
teisingi.

11.3. Prizai nebus keičiami į pinigus ar keičiami į kitus prizus ar produktus.

11.4. Prizai nebus išduodami po 2018 m. balandžio 30 d.

11.5. Prizai, kurie nebus atsiimti iki 2018 m. balandžio 30 d., lieka UAB „Mars Lietuva” nuosavybe.

12. SKUNDAI IR JŲ APŽVALGA

12.1. Loterijos dalyviai turi teisę pateikti skundus susijusius su loterija iki 2018 m. balandžio 30 d. atvykdami į UAB „Big Idea LT”, adresu Vokiečių g.
26, LT-01130, Vilnius, Lietuva, darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 ir užpildydami skundo formą raštu.

12.2. Visi skundai bus peržiūrėti, o atsakymai dalyviams pateikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai pateiktas skundas.

13. DRAUDIMAS DALYVAUTI

13.1. Loterijoje negali dalyvauti UAB „Mars Lietuva“ ir UAB „ Big Idea LT“ darbuotojai bei jų šeimos nariai (įskaitant jų šeimų narius – tėvus, vaikus,
sutuoktinius ir kitus giminaičius, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos).

13.2. Jei ši sąlyga yra pažeidžiama ir žmogus, neturintis teisės dalyvauti burtų traukime, tampa vienu iš nugalėtojų, laimėtas prizas lieka UAB „Mars
Lietuva” nuosavybe.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Taisykles galima rasti tinklalapyje www.m-ms.lt.